Sangerprinsen

Sangerprinsen

398,00 kr

Prinsen som ville mer enn å synge

 

Historisk portrett av den norsk-svenske sangerprinsen Gustaf (1827-1852) og hans plass i samtiden. Han var sønn av Oscar I og døde bare 25 år gammel. Da var han allerede høyt elsket i begge land.

 

For 200 år siden ble Bernadottene både Sverige og Norges nye kongefamilie.

Den fascinerende prins Gustaf var en av 1800-tallets mest populære personer i våre to land. Men bare 25 år gammel taper Gustaf  kampen mot sykdom etter en lang reise og dør på Norges nye slott. Da har han for lengst skrevet sin egen dødsmesse.

Men hvem var denne myteomspunne prinsen egentlig?

Gustaf var kjent som en følsom kunstnerprins uten interesse for politikk og makt. Men i dag ser man  en prins med store akademiske anlegg og omfattende interesse for historie og samtidens politiske utvikling. 

Prins Gustaf fikk i sitt hjemland Sverige en fortjent stjernestatus som Sangerprinsen. Han komponerte, sang  og spilte flere instrumenter. Flere av sangene benyttes fortsatt. Men Gustafs studier og bidrag i en tid med store omveltninger i Europa, har hittil vært ukjent.

Den biografiske fortellingen rammes inn av et Norge og Sverige i endring. Uenighetene er mange. Da han blir født er det allerede store uenigheter knyttet til feiringen av

17. mai. Men forholdet mellom Norge og Sverige utvikler seg til å bli godt under Gustafs levetid.

 

Boken om Gustaf  er skrevet av tidligere Aftenposten-journalist og Norden- korrespondent Odd Inge Skjævesland .Gjennom hans arkivjakt oppdages prinsens mange tegninger av botanikk og naturvitenskaplig art, så vel som tegn på hans interesse for teknologiske nyvinninger på reiser i Norge og i utlandet. Det bidrar til inntrykket av vi  har å gjøre med en kunnskapsrike og begavet prins.

 

Som i Skjæveslands kritikerroste unionsbok Ministerhotellet, viser det omfattende bildematerialet et Norden og Europa i endring.