Franske forbindelser
Franske forbindelser
Franske forbindelser
Franske forbindelser
Franske forbindelser
Franske forbindelser

Franske forbindelser

398,00 kr

av Nils Messel

På forbausende kort tid gikk Nasjonalgalleriet fra å være et beskjedent museum i Europas utkant til et museum av internasjonal klasse. Takket være den nystiftede foreningen Nasjonalgalleriets Venner mottok museet rundt 1. verdenskrig en lang rekke franske mesterverk som fremdeles utgjør den stolte kjernen i Nasjonalmuseets utenlandske samling.

Nils Messels bok Franske forbindelser. Kunst, kapital og konjunkturer i Norge rundt 1. verdenskrig er fortellingen om sensasjonelle utstillinger av fransk kunst og om de mange privatsamlingene som ble etablert i Norge mens det øvrige Europa sto i brann. Bildenes vandring gjenspeiler Europas dramatiske økonomiske situasjon under og rett etter 1. verdenskrig. I Norge førte "jobbetiden" til omfattende investering i kunst. Men etter få år sto konkursene i kø og bildene forsvant ut av landet igjen og befinner seg nå i viktige museer i Europa, USA og Asia.

I dag er det bare Nasjonalgalleriets Venners gaver til museet som fortsatt er i Norge.

Et "detektivhistorie" for kunstinteresserte.

N I L S  M E S S E L ( f. 1948) er magister i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet ved Munchmuseet, Riksgalleriet og Blomqvist Kunsthandel, vært leder av Selskapet Kunst på Arbeidsplassen og av Vigeland-museet. Han var førstekonservator på Nasjonalgalleriet 1992–1996 og 2001–2003, seniorkurator på Nasjonalmuseet 2004–2010, og seniorforsker på Nasjonalmuseet 2011–2015.