God form i Norge - Jakob-prisens vinnere 1957-1995

God form i Norge - Jakob-prisens vinnere 1957-1995

200,00 kr

 
av Leena Mannila

Jakob-prisens vinnere 1957-1995

Jacob-prisen er landets høyeste årlige utmerkelse innenfor design og kunsthåndverk. Her stilles hele perioden i relieff, fra fremveksten av Scandinavian Design i gullalderen på 50-tallet, gjennom sosialt engasjement og ny yrkesprofilering til 90-årenes offentlige omgivelser og miljøsatsing. Med litteraturliste. Norsk og engelsk tekst.
 
Mannila, Leena
God form i Norge
Ib. kr. 200,-
Illustrert
80 sider
Utgitt 1995
ISBN 8245200115